Archiwa tagu: biskupi

„Odcięcie” czy obrona ojca Ludwika?

Oświadczenie w sprawie artykułu o. Ludwika Wiśniewskiego OP, publikowanego na łamach „TP” w numerach 9 i 10, wydał prowincjał dominikanów o. Krzysztof Popławski.

Treść oświadczenia została opublikowana na stronie internetowej www.dominikanie.pl. Więcej o artykułach o. Wiśniewskiego na stronie „Tygodnika Powszechnego”: tutaj i tutaj.

Podejrzewam, że było tak: po oblikowaniu przez „Tygodnik Powszechny” dwuczęściowego tekstu o. Ludwika Wiśniewskiego (a zwłaszcza jego części drugiej, w której dominikanin zadaje imiennie kilku biskupom niewygodne pytania), rozdzwoniła się komórka Prowincjała Dominikanów, a jego skrzynka mailowa została zasypana wiadomościami, w których biskupi (lub w ich imieniu kanclerze kurii bądź sekretarze) domagali się ukarania o. Ludwika. A spotkawszy się z odmową, uznawali, że jest on wyrazicielem stanowiska Prowincji. Nie mieści się im w głowie, że jakiś zakon może dopuszczać wśród swoich członków pluralizm poglądów i wolność ich publicznego wyrażania.

Są też zapewne dominikanie, którzy nie zgadzają się z o. Ludwikiem w kwestiach, które poruszył swoim tekście – i oni skarżyli się Prowincjałowi, że poglądy o. Ludwika idą „na ich konto” (a zwłaszcza, że poglądy takie przypisują im biskupi i księża spoza zakonu – którzy, jak już wspomniałem, mają trudności z uznaniem możliwości pluralizmu poglądów i wolności słowa w obrębie zakonu). O. Krzysztof wydał więc oświadczenie, które miało wyjaśnić sytuację.

Warto przeczytać je uważnie. Najpierw wyjaśnia fakt: stanowisko o. Ludwika nie jest stanowiskiem całej Prowincji – w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego jest możliwy pluralizm poglądów. Potem zaś wzywa do „podjęcia dialogu oraz otwartej, pełnej szacunku dyskusji na temat tej publikacji” – uwzględniajmy kontekst: jest nim, jak sądzę, bezpardonowy i niemerytoryczny atak na o. Ludwika i na jego artykuł ze strony tych, których krytykuje.

Biorąc pod uwagę to, jak wyglądają układy wewnątrz hierarchii kościelnej, oświadczenie Prowincjała Dominikanów jest raczej obroną o. Ludwika niż odcięciem się od niego. Dużo bardziej zasmuca interpretacja tego oświadczenia („Dominikanie odcinają się od tez o. Wiśniewskiego”) obecna w tytule wiadomości o nim, zamieszczonej na portalu wiara.pl i – choć to mnie nie dziwi – na portalu fronda.pl…