Archiwa tagu: Biblia

Sprzeczności wewnątrz Biblii a wiara w Zmartwychwstanie

Gdy uważnie czyta się biblijne opowieści o spotkaniach pierwszych uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem, łatwo można dostrzec pewne niezgodności w relacjach. Dotyczą one tak szczegółów (np. liczba kobiet i aniołów u grobu w poranek wielkanocny), jak i większych całości: Na przykład w Ewangelii Mateusza Jezus każe iść uczniom do Galilei i tam ma miejsce jedno z Nim spotkanie, zaś w Ewangelii Łukasza nakazuje nie oddalać się z Jerozolimy, i to w tym mieście (lub w jego okolicach, tj. w drodze do Emaus) uczniowie spotykają Mistrza. Dla wielu ludzi takie sprzeczności stanowią przeszkodę, by wierzyć w zmatwychwstanie. Inni bronią wiarygodności Pism, tłumacząc niezgodności w relacjach psychologicznymi mechanizmami obserwowanymi we współczesnych przypadkach zeznań wielu świadków.

Istnieje jednak jeszcze inny sposób obrony wiarygodności Pism i wiary w zmartwychwstanie. Opiera się on na uznaniu, iż intencją ewangelistów wcale nie było reporterskie zdanie sprawy z przebiegu wydarzeń, lecz że używali oni formy narracyjnej, by przekazać czytelnikom istotną treść egzystencjalną. Owszem, u źródła tych opowieści leży pewna rzeczywista historia, rzeczywiste wydarzenie/doświadczenie pierwszych uczniów. Lecz ostateczna postać ewangelii jest taka, jaka jest, by pokazać NAM (czytelnikom), że TO SAMO wydarzenie/doświadczenie jest dostępne także nam, i wskazać do niego drogę. W takiej perspektywie wszelkie niezgodności pomiędzy poszczególnymi fragmentami ewangelii nie są wynikiem słabości pamięci świadków itp.. Wynikają z świadomego, teologicznego zamiaru autorów Pism (jako wierzący, możemy dodać: z natchnienia Ducha).

Warto, moim zdaniem, spróbować w takiej właśnie perspektywie poczytać uważnie ewangeliczne narracje dotyczące zmartwychwstania i zastanowić się nad ich aktualnym, egzystencjalnym znaczeniem.

W tym wpisie nie będę przedstawiał swoich interpretacji. Nie chcę nic sugerować, zapraszam do samodzielnego myślenia. Moje myśli dotyczące jednego z fragmentów – historii uczniów idących do Emaus – będę przedstawiał w krakowskim Klubie Inteligencji Katolickiej (ul. Sienna 5), w najbliższy worek o godzinie 17-tej. Zapraszam

 

 

 

 

/p