O autorze

PIOTR SIKORA jest teologiem, filozofem i publicystą „Tygodnika Powszechnego”. Filozofię ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2002 roku obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2012 otrzymał tytuł doktora habilitowanego.

W latach 2002-2009 był pracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej; wykładał na tej uczelni teologię fundamentalną. Od października 2009 jest adiunktem w Katedrze Filozofii Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, gdzie wykłada filozofię religii.

Od 2010 roku współpracuje z The Elijah Interfaith Institute z siedzibą w Jerozolimie. W ramach tej współpracy moderuje projekt międzyreligijnych studiów nad mistyką i duchowością. Jest członkiem Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu.

Autor książki „Logos niepojęty” (Universitas, 2010), za którą otrzymał Nagrodę im. ks. Tischnera w 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *